Valget

Når du står der
og alle årene er gått
og vissheten lyser som en fyrlykt
lyset du skulle styrt mot
den gangen du valgte feil
feil kurs
og den kursen holdt du fast ved
mens du tvang deg selv
til å tro
at det ikke spilte noen rolle
men når du står her
og alle årene er gått
vet du at det betydde alt.
Alt.
Og nå er det for sent.