Flukt

Eg er bruset i elvestryket,
sym med bårer som ber meg inn.
Uendeleg finst eg i det blåe,
eg er sandkornet som skin.

Eg jaktar skyer ilag med vinden
Er med månen på veg mot ny.
Stjernestøv som glimar sjøen.
Eg er fargen i morgongry.

Fugl i flukt mot fjerne vang.
Ørna som stig mot himmellang.

Eg er stilla som stend til kvile.
Fyk i stormen som bles frå nord.
Glir i eitt med regn og skodde.
Eg er sola som vermer jord.

Eg er reinkalv i sprang på sletter
Liten dråpe på klokkelyng.
Eg er vårmilde ljose netter.
Er i fjellebekken som syng.

Fugl i flukt mot fjerne vang.
Ørna som stig mot himmellang.

Eg er fjøra som ligg i graset
føtene dine trør mjukt på sti.
Den du bøyer deg ned og plukkar,
ber med deg i handa di.

Fugl i flukt mot fjerne vang.
Ørna som stig mot himmellang.