Hildring

Den siste svevnen, du somnar stilt.
Ser du skyming og skugge som svinn.
Skimtar du varmen bak grånande fjell,
er du songen i dansande vind.

Høyr nattergalsong og lerker i leik,
sjå glitrande tåkedis.
Perlemorskyer opnar ei dør,
du vert vogga i byssande bris.

Ta månen i fanget og stryk han så linn,
stans sjøen som fløymer mot land.
Du er syster til sola og stjerna si sjel,
ein hildring i himmelkvelvsrand.